Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When you want to be familiar with how to find the best woman to marry, you should remember that you must consider the character of the woman more than her physical appearance. Your woman must have an awesome personality and must be capable of capture the heart sites of a person with her charm. In addition , your lover must have a great sense of fashion and be assured in her appearance.

She should be able to dignify her prices

Finding a great woman to marry can be described as daunting task that will need a lot of effort and patience. The easiest method to do this is always to look for someone who shares the values. Which may mean connecting to a house of worship or getting involved with a hobby group, nevertheless, you should also try to meet up with women of all ages with similar pursuits.

A good female should be fun to be around, but your sweetheart should also increase the comfort level individuals she’s with. Her most critical role should be to make you happy. In cases where she can’t do that, it might be time to get a new spouse.

In addition to good connection skills, a good woman should also be able to share her thoughts and opinions. This lady should be willing to hear and to master. Good females will have a broad range of pursuits, and will be interested in learning about others.

She need to be confident and possess a superb sense of fashion

If you are looking to marry a woman, there are a few factors you’ll be wanting to take into consideration. You want to be sure that you’re choosing a woman who will be a great wife and partner. And you should also want to ensure that that you have got a good marriage with her.

If you’re planning on matrimony, you’ll want to consider a woman whom shares the values and interests. Your woman should be able to write about your feelings and present you a ear. The right girl will also cause you to feel comfortable.

It is critical to understand that if you are meeting a woman, you will absolutely putting on another type of persona than you normally do. You should be real and show that you are currently confident. This is a trait that nearly all women find attractive.

Your woman should be able to astound a person with her personality

The main thing to keep in mind when you want to know where to get a good female to marry is usually to focus on her personality and character. They are the things that will allow you to determine if you will have a reliable relationship.

The best woman can listen to you and not assess you. She will also not be afraid of trying new things. Whether it is in sports, operate, or family, the girl with always ready to put in the effort to perform what this lady loves.

Versatility is one of the most important attributes to look for within a woman. Consequently she is versatile enough to handle change not having compromising her values. If you have a woman who can adjust quickly, she is a very good candidate for the purpose of marriage.

The lady should be able to indicate what you rely on

Finding a good girl to get married to is an important decision. It requires one to be honest, patient, and understanding. You must also find a good partner who also shares a similar values and beliefs as you. This will help you create a solid and loving relationship.

The best approach to find a very good woman to marry is to get to know the own individuality and values. The most crucial quality to watch out for is your partner’s integrity. If you don’t trust your partner, you will not be able to notify each other anything at all.

A good girl will also be warm and caring. Women who happen to be warm could make you feel at ease and will be simpler for you to trust. They are also even more stable.

Share →

Leave a Reply