Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When you want to learn how to find a very good woman to marry, you should remember that you have to consider the smoothness of the woman more than her physical appearance. The woman must have an awesome personality and must be capable of capture the heart https://mailorderwoman.com/czech/ of a person with her charm. In addition , your sweetheart must have an excellent sense of style and be assured in her appearance.

Your woman should be able to dignify her beliefs

Finding a good woman to marry is mostly a daunting task that will require a lot of effort and patience. The easiest method to do this is usually to look for someone who shares the values. Which may mean connecting to a church or getting active with a hobby group, however, you should also make an effort to meet up with females with similar passions.

A good female should be entertaining to be about, but she should also boost the comfort level of the individual she’s with. Her most crucial role ought to be to make you happy. If perhaps she can’t do that, it could be time to locate a new partner.

In addition to good interaction skills, a good woman should also be able to share her thoughts and opinions. Your sweetheart should be willing to listen and to study. Good females will have an extensive range of hobbies, and will be considering learning about other folks.

She ought to be confident and get a superb perception of fashion

For anybody who is looking to get married to a woman, there are some factors you’ll be wanting to take into consideration. You want to make sure that you’re deciding on a woman that will be a great wife and partner. And you’ll also want to ensure that you have a good marriage with her.

If you’re planning on relationship, you’ll want to consider a woman who have shares your values and interests. This lady should be able to promote your feelings and give you an open ear. The best woman will also cause you to feel comfortable.

You have to understand that when you are meeting a woman, occur to be putting on another type of persona than you normally carry out. You should be genuine and show that you’re most likely confident. This is certainly a trait that nearly all women get attractive.

The girl should be able to astound a person with her personality

The main thing to not overlook when you want to know how to get a good female to marry is always to focus on her personality and character. These are the things that will help you determine whether you will have a reliable relationship.

A good woman will listen to you and not evaluate you. She is going to also certainly not be afraid of trying the euphoric pleasures. Whether it is in sports, job, or family, she is always happy to put in the effort to try what your lover loves.

Adaptability is among the most important features to look for in a woman. This means she is adaptable enough to deal with change not having compromising her values. In case you have a woman who are able to adjust quickly, she is a very good candidate intended for marriage.

The woman should be able to indicate what you rely on

Finding a good female to marry is an important decision. It requires one to be honest, individual, and understanding. You must also find a better partner who shares similar values and beliefs because you. This will help you create a good and loving relationship.

The best method to find a very good woman to marry is to become to know your own character and values. The main quality to look for is the partner’s trustworthiness. If you don’t trust your partner, you may not be able to inform each other nearly anything.

A good girl will also be nice and affectionate. Women who happen to be warm is likely to make you feel cozy and will be easier for you to trust. They are also more stable.

Share →

Leave a Reply