Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When it comes to finding a good girl to get married to, you prefer someone who can be caring and who is devoted to family. Her character may be a more important attribute to look for than her https://onebeautifulbride.net/european-brides/ physical appearance. The girl should discuss your hobbies and the lady should have a superb impression of trustworthiness to you.

Loyalty is mostly a valuable advantage

There are many different viewpoints about loyalty. While some philosophers declare it is a advantage, others feel that it is a adverse characteristic. The issue is if loyalty can be quite a virtue, and how it should be utilized.

Trustworthiness is one of the center values within a relationship. It will help create a good bond among people. A loyal person is sincere and trustworthy. This attribute is essential in a successful cultural life.

Yet , loyalty can be harmful whether it is misused. A loyal person should placed boundaries and never take a person for granted. As well, a person who can be loyal must not let other people control these people.

Many different types of romantic relationships value devotion. These include romantic relationships, beliefs, workplaces, and organizations.

In addition , a faithful person needs to be honest and genuine. Being honest shows each other that you are reliable and authentic. A devoted person even offers to respect and appreciate the other person’s feelings and thoughts.

The woman shares the interests

Finding a good woman to get married to can be a difficult task, but a little research with your part can ensure that you look for a partner with who you can have fun for the long haul. For example , there’s nothing like finding someone who stocks your interests, hobbies, and passions. Keeping that in mind, you’ll be able to benefit from the sexiest relationship of your life. A very good match is much like a good friend. And, even though your partner will obviously appreciate your sexiest personal, the good news is certainly still be able to pursue your additional interests in peacefulness. This is especially true for anyone who is willing to show patience and wait for the sex to strike.

The most important step is making sure that your partner contains a compatible persona and character. As for how you go about this, you have several alternatives. One is a dating organization, which will match you program the perfect woman, another is a going out with website, that will let you locate love very quickly. In either case, you should be patient and open-minded.

Share →

Leave a Reply