Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When you want to begin with a loving relationship with a Ukrainian female, you will need to know a handful of things. For anybody who is not familiar with the culture and laws and regulations in Ukraine, you may find yourself in legal trouble when you break up. However , if you have the correct knowledge, it will be possible to avoid these issues.

Ukrainian women are devoted and devoted with their partners. They can be interested in building long-term romances. Because of this, they expect a man being trustworthy and honest with them. For that reason, a man should be very careful in how https://get-a-wingman.com/44-best-tinder-pickup-lines-that-will-make-her-crazy-for-you/ this individual communicates with her.

Ukrainian women tend to be emotional. Therefore , they will react in another way in order to situations. One example is they may cry while watching how to date ukrainian women depressed movies or over a sad track. ukraine brides This shows that they’re extremely delicate to undesirable emotions.

https://thumbs.dreamstime.com/x/looking-sky-side-view-beautiful-young-woman-sunglasses-holding-coffee-cup-away-sitting-outdoors-69710848.jpg

Another thing to remember is that Ukrainian women are extremely traditional. You should respect her traditions by certainly not cursing. Even if you don’t signify that, you don’t prefer to harmed her. In the same way, you should be kind and polite when interacting with her.

You’ll want to be honest with her. She will respect you for this. Make sure to answer every single piece of her queries.

Ukrainian young ladies are also extremely family-oriented. They like to contain a good relationship with their father and mother and kids. A lot of Ukrainian females have a very good sense of humor.

In addition, Ukrainian women are extremely beautiful. To keep the interest of those women, you will need to buy her gift items. The gift ideas can be blossoms or collectibles. These presents will probably be considered an indication of love.

Share →

Leave a Reply