Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When you want to start a loving relationship using a Ukrainian young lady, it’s important to know some things. If you are not familiar with the tradition and regulations in Ukraine, you may find yourself in legal trouble in case you break up. However , if you have the proper knowledge, it will be possible in order to avoid these issues.

Ukrainian young ladies are dedicated and devoted with their partners. They are interested in building long-term romances. For that reason, they anticipate a man for being trustworthy and honest with them. As a result, a man has to be very careful in the way this individual communicates with her.

http://4.bp.blogspot.com/_AyezJdxKHM4/TGHHVsL2Y6I/AAAAAAAAFWY/IdPPj_zP_20/s1600/actress+playlist+unfaithful.jpeg

Ukrainian ladies tend to be psychological. Therefore , that they react different in order to situations. One example is they may weep while watching pathetic movies or over a sad melody. This shows that they’re extremely sensitive to harmful emotions.

Another thing to remember is that Ukrainian women are very traditional. You should respect her traditions by not really cursing. Even though you don’t indicate http://dolcesitgesblog.com/en/tips-that-will-make-your-romantic-dinner-the-perfect-evening/ it, you don’t wish to injure her. Similarly, you should be kind and respectful when interacting with her.

You’ll want to be honest with her. She’ll respect you for this. Be sure to answer almost all her concerns.

Ukrainian females are also very family-oriented. They will like to currently have a good relationship with their father and mother and children. A lot of Ukrainian women have a superb sense of humor.

Additionally, Ukrainian women are incredibly beautiful. To hold the interest worth mentioning women, it is critical to buy her gift items. The presents can be bouquets or how to date ukrainian women collectibles. These presents ukrainian women for marriage will probably be considered an indication of love.

Share →

Leave a Reply