Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Healthy expected values are essential into a happy romantic relationship. mail order brode Couples should feel at ease in each other’s enterprise and open up to one another. This will help all of them understand each other better, nevertheless having impractical expectations can lead to frustrations. Couples should also have healthy objectives about closeness and sex. It should be a shared activity where both associates initiate.

Healthier expectations in a romance shouldn’t contain unrealistic needs or increased demands from your partner. Remember that your partner contains responsibilities, which includes work and family. Is actually normal with regards to things to get involved the way, however your expectations should be natural and conditional. It’s also significant not to hold your partner rear by criticizing or belittle them.

Healthier expectations in a relationship show that you will be freely communicating aims and worth with your spouse. This means that you’ll need to make some adjustments on your lifestyle to allow your spouse-to-be’s expectations. This may mean cutting back on your very own luxuries, saving for a place together, or producing some accommodement. While these kinds of adjustments can seem difficult, they are really essential for a proper relationship. Should you have a good expectations, it’s likely that your partner will certainly feel fulfilled and happy inside the relationship.

Developing healthy https://www.nytimes.com/2021/03/30/style/wedding-after-parties.html expectations for your partner in a relationship means knowing your spouse-to-be’s weaknesses and accepting them as they are. You may also set restrictions for how much time you’ll time frame and if you’ll get betrothed. While these types of expectations are important to get a relationship, they will also trigger resentment, disappointment, and in many cases anger.

Having healthy expectations for your partner can help you both grow as a person. Human relationships are untidy and intricate. There will be misconceptions, but give attention to finding a resolution and committing to doing better the next time about. If you’re not ready to do that, you will probably end up permitting your partner down.

Unmet prospects can be lethal and detrimental to your romance. However , it doesn’t have to be devastating. Healthier expectations are essential in a marriage and can help you to get the most out of it. In fact , really essential to place expectations to your partner before you start dating. For anybody who is not sure tips on how to set prospects for your partner, consider talking to your partner to learn more about the expectations.

Share →

Leave a Reply