Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Choosing the best latin woman to marry could be a challenging task. It is important to learn what to look for in any mate. You should make sure your lady shares your pursuits, values, and focal points. Luckily, there are plenty of options for a man who wish to marry a Latin woman.

The best way to get a Latin girl is to turn into familiar with the way of life. Learning chinese, learning to prepare food Latin food, and procuring a very good knowledge of Latin fashion are usually important if you need to get married to a Latin woman.

The truth of the matter is the fact most Latina women are more intelligent than you may recognize. There is a good sense of humor, and are interested in many things. They could have been increased in a poor family, nevertheless they have a deep desire to achieve something anytime. They may have moved overseas for a better life. This could have made them more available to marriage.

The best latin woman to marry may have an enviable number of characteristics and characteristics. Her physical appearance is usually the most prominent, yet she has a multitude of others to consider. Her personality is normally more important than her looks. Jane is likely to be a great ambitious female, who is ready to do whatever it takes to obtain her dreams realized. She will also have good intentions, and definitely will work hard to accomplish all of them.

The very best latin female to marry will be ardent regarding her selected career. She may have experienced some knowledge in the dominican women field just before, but she’s also considering getting a very good education, and having a profession that your lady could be proud of.

The best latina woman to marry also offers a good sense of humor. She could manage to lighten your entire day during the most severe of times. She will likely be an effective listener, and will be a good prepare. You may find that your lady likes to complain, but she won’t be the kind of female who strolls out on her husband.

The best latin woman to marry will not be the most bodily attractive, yet she has an excellent sense of humor. She is likely to be a good listener, and definitely will enjoy preparing food for you. The lady may have been increased in a poor family, increase in a good listener. She is https://datingwithdignity.com/7-dating-tips-for-women-from-men/ likely to be an excellent cook, and will be considering getting a very good education.

The best latin woman to marry probably possesses a lot of additional interesting attributes. If this lady has the good luck of finding the right man, she will become allowed to enjoy a great life and turn into a great mom.

The best latin woman to marry could be by any nation. She might be from the Us, Canada, or Mexico. If perhaps she is by Latin America, she might have had to engage abroad to get a better your life.

Share →

Leave a Reply