Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Foreign dating is growing rapidly a good way to find a potential partner and satisfy people via different countries. It can also be a fun and exciting experience.

Nevertheless , it is not for everyone. You should be cautious and do pursuit.

International online dating sites

If you’re looking for anyone to date right from another country, international internet dating sites most appropriate option. Websites like these are a safe and trustworthy way to fulfill singles coming from around the world.

A lot of international dating websites concentrate on specific countries or sets of people, although some are more standard. Regardless of your interests, you happen to be sure to find someone who is right for you!

Probably the greatest international going out with websites can be Match. They have sites much more than 65 countries and it is a leader in online dating.

It is matching protocol uses a series anonymous of questions to meet you with potential suits that are suitable for your preferences and values. In addition, it offers added filters to assist you to narrow your.

The website’s tag-search program allows you to quickly find user profiles that are more likely to match your criteria, and it’s simple to message users without paying a cent. It’s as well mobile-friendly, so you can search on the travel.

Badoo

Badoo is a dating site that operates in over 190 countries. The website and app offer a variety of features, including messaging, text conversation, video chat, live streaming, and even more.

When you first join Badoo, you need to create a profile and upload photos. This can be done throughout the Badoo web page or through the app, which you can download at no cost.

After making a profile, searching for paid members who meet your passions or location. Once you find someone who you like, swipe right to hook up or kept to neglect them.

You also can send items to people you may have matched with, that are virtual equivalents of proper gifts like flowers. Badoo has a cost-free basic provider and quality services which might be purchased with credits.

EliteSingles

If you’re searching to get a serious relationship, EliteSingles is definitely the right choice available for you. Their procedure matches people based on factors personality examination, and their effectiveness is amazing.

Unlike various dating sites, Elite Real love requires one to take a comprehensive personality test out upon signup. This deters many potential users out of creating fake accounts helping increase your likelihood of finding someone appropriate.

They also need you to answer numerous questions with regards to your preferences and physical features, which affect their matchmaking algorithms. This information really helps to weed out users that may certainly not be compatible right off the softball bat, and can help you find a date faster than you would definitely with other applications.

EliteSingles gives a free membership rights and a premium alternative that costs some extra dollars per month. The paid choice provides unlimited messaging and full image viewing, and increased success with their matchmaking the drill.

JollyRomance

JollyRomance is a online dating platform which has thousands of real members and a variety of connection features. It also provides safety and security for its users.

The site contains a lot of search filters that will help you find your perfect match. You may also browse by simply age, area, education, internet status, kids, and many other factors.

It is easy to utilize this site, and you do not need to pay out of pocket to sign up. Once you’ve completed the enrollment form, you could start browsing background and conntacting other participants right away.

Account quality on JollyRomance is excellent, and you will be amazed by just how attractive these women are. The accounts happen to be well-written and contain complete information about their hobbies, interests, and preferences.

When ever you’re all set to chat with a part, you can send out her a message or a document. You can even question her to set up a date suitable for you, if jane is interested in developing a long-term relationship.

Share →

Leave a Reply