Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Good romance questions could be a great way to discover your partner on a deeper level. They can make it easier to build a connection that will previous.

Asking problems about preferences, trauma, misgivings, passions and dreams is an excellent way to learn more about your partner. It may be also a method to get to know their core beliefs.

Do you believe that everything occurs for a reason? If so , does this give you comfort in the midst of tough times or stress?

Simply how much of a risk-taker do you think your partner is? Any time so , does this give you self-confidence in your joint venture?

Are you willing to bargain for big your life events, including having kids?

Does your spouse respect your religion and beliefs?

If you’re in a relationship with somebody who doesn’t reveal your values, it’s necessary to find out if they may have any creative ideas on how to connect those dissimilarities.

Do you rely on lifelong monogamy?

If therefore , are you ready to commit to a long-term relationship?

Do you like being surprised because of your partner?

Will you be comfortable writing your deepest secrets using your partner?

What’s your definition of a “good date? ”

These are just some of the problems you can ask your lover to discover the actual them tick and help you hook up on a much lower level. moldova bride You can always find the https://www.footballaustralia.com.au/news/vip-panel-discussion-about-women-girls-football types that speak out loud with you, and employ them naturally during conversations.

https://i.pinimg.com/originals/77/5a/cd/775acd58dccb874f0be861ed7b310a6c.jpg

Share →

Leave a Reply