Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The language of Poland has its own affectionate phrases. They might be used to communicate https://www.washingtonpost.com/news/soloish/wp/2015/07/01/want-to-be-attractive-to-online-daters-be-biracial/ the love and feelings on your partner or possibly a loved one. Finding out how to use these kinds of Polish phrases is important. There are also some thrilling and humorous keywords to learn.

Kocham cie is a nine-letter word which is used to confess your feelings to your loved one. Employing this phrase to show the love is one of the most popular ways in Poland to file your affection. It is also used for articulating your emotions to family and friends.

An alternative phrase in Polish showing your passion is “Dobra robota”. What this means is, “you’re carrying out a good job. inch If you wish to supplement someone, you should use this key phrase to match her or his smile.

Also you can use the term ‘the sexy’ to say that you’re extremely attractive. These Polish intimate phrases are polish women dating especially effective understand what polish girl for marriage speak the language. Many Poles employ terms of endearment simply about special occasions.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1837/3775/products/product-image-273699370_large.jpg

You can also use the Shine phrase ‘jakt na krzyszty’ to greet the one you love in a more woman way. Besides the above, you can even greet your friends with the Enhance words ‘jak sie masz’ and ‘jakt em krzyszty’.

Finally, also you can use Gloss romantic terms to say ‘na razie’, which means ‘for now’. Using this expression is a popular method to say you will be looking forward to seeing your loved one.

Share →

Leave a Reply