Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Whether you are buying long-term relationship or perhaps to meet someone new, locating foreign females online is a good way to go. Not merely will you have chance to interact with lots of women, but you will also have the chance to learn regarding the cultures of the countries you will be in. As a result, you can actually find a spouse that’s a better fit for you personally.

There are dozens of overseas seeing websites which can help you find overseas women. These sites allow you to sort through thousands of solitary ladies via around the world. Every site provides a similar idea, and all of options designed to help you discover a match. You may browse through profiles by country, https://sjift.nl/worldwide-dating-sites-meant-for-marriage/ gender, religion, age, and many more factors. Also you can search by simply location to see which in turn singles are available in your area.

While there are numerous other options, the most popular involve LatinaCupid and ColombianLady. These sites have more than 16K every month visits, and both have a convenient portable version as well. They also characteristic several ways to make contact with women, which includes an impressive coordinating system. Searching by area, age, and marital status, as well as view images uploaded simply by women. That they even have a particular feature for wants, and you can decide on random profiles to help make the most of it.

Additionally to all these kinds of features, these sheets free communication, and you can even apply virtual items to let the foreign girl know you are interested. They have a friendly support team that can help you get started. They are also more reliable than some of the social networking websites. In fact , they offer a better ensure, so you can think secure with regards to your new relationship.

Among the wide variety of overseas dating websites, AsianSingles has a straightforward, straight-forward style. This is ideally suited if you are seeking an Cookware interlocutor. The site is extremely easy to use, and you can speak with the ladies on the site by email or by utilizing their own applications.

One more great feature is the Encounters feature. This allows you to skip through profiles, send winks, watching public online video streams. Also you can arrange offline dates, and provide 24/7 support. This feature is especially beneficial if you are a beginner.

Beyond just the People and Faces features, all of the overseas dating websites you choose to employ have an genuine support team to assist you along the way. They are going to answer any questions you have, and they will even suggest other equipment to help you reach your goals. The best part is that these types of tools all own a clear insurance policy on how you can use these people.

Should you be new to the field of international online dating, you may be questioning where to start. The good news is that there are plenty of options to choose from, and you can start searching immediately. There are even chinese brides online apps which have been specially designed to get in touch singles with different romantic relationship goals.

Share →

Leave a Reply