Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Free Russian chat is a wonderful way to fulfill new people over the internet. It can also assist you to practice your Russian vocabulary skills. There are many cost-free russian conversation websites from which to choose. However , it may be important to look for a site that contains a high popularity for defense. You’ll want to search for a website which has a large number of individuals and a good ranking.

Russian chat rooms are a great destination to practice the russian language skills and find out about several cultures. These sites have forums where you can go over current occasions in russian and ask questions about Russian culture.

You can become a member of a free chat, however, you may be asked to pay for top quality features, such as sending https://moscow-brides.com/blog messages to other people. It’s a wise course of action to signal https://www.lared.cl/2022/general/photography-equipment-dating-social-grace on with a free a regular membership first to get a feel intended for the site before investing in a premium profile.

A free Russian conversation site is an excellent way to meet new people and have entertaining. There are many no cost russian talk sites available, but you’ll want to look for one that possesses a large number of affiliates and an excellent rating.

These sites have a large number of users and several different dialects, so you happen to be sure to discover someone who converse your language. Also you can use them to practice your russian grammar and vocabulary.

Is considered important to understand that you should always use a friendly, well intentioned tone of voice the moment talking to a Russian girl. This will help to her notice that you’re an authentic guy and are generally interested in her.

If you want to satisfy a russian daughter, you’ll have to find a good russian dating web-site. This will allow you to identify a lot of russian women who are looking for an associate and you can conveniently message these people.

There are many online dating sites at the Internet which might be aimed at Russian ladies. You can become a member of these websites for free or you can get a premium account to increase your chances of interacting with a russian girl.

To be able to sign up for a russian dating webpage, you’ll ought to fill out an account with information about your self, like your age, male or female, and location. You may then search through thousands of profiles to get a match that matches your hobbies and personality.

You can also create a russian avatar, or a childrens favourite, to represent yourself. This kind of avatar can be utilized in a variety of ways, which includes posting images of yourself or your buddies. It can be a very beneficial tool for finding a russian spouse and is a great method to get started with dating.

A russian avatar can be used to determine yourself to other folks and show off your unique character. It can also be an excellent tool with respect to meeting other singles with similar passions and personalities.

It can be difficult to get a russian gal to date, but with the right equipment and approaches, you can make it happen! Follow this advice to help you get started out:

The first thing you must do is make a russian avatar. This will be a funny or innovative way to exhibit off your character and will enable you to find other members so, who share your interests.

Share →

Leave a Reply