Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

For some, the elusive Mister. Right might be a pipe aspiration, but certainly not mean you aren’t out of fortune. With the advent of online dating, considerably more . better possibility of finding that someone special. A few tricks and tips will go far in the quest for that elusive mr. correct. The key is to be sure you may not miss out on the opportunity to get to know the prospective partner. That might take some time, but it can be well worth the wait.

http://3.bp.blogspot.com/_BZEQ-7N5sGo/TRRSHFd4dJI/AAAAAAAAEcw/YmCyWKFnTZ8/s400/Pink+color+wedding+dress.jpg

Having a few free online dating rules of thumb in your again pocket would be the best way to assure a happy finishing. Among other things, these kinds of guidelines can easily protect you from less than straightforward spirits. While they could not be able to guarantee you the gold colored ticket, they will at least prevent the dreadful red Times in the door. You’ll also save from throwing away time and energy upon ineligible duds. Luckily, the How can I attract a girl? principles are argentinian women easy enough to follow along with, and the guidelines of bridal https://hackspirit.com/cant-find-love-remember-this/ will keep your occassions and passé on the right and slender. And, while you are at that, check out a few of the coolest online dating services out there. That way, you can save your money for the top payoff.

A few of these sites might even assist you to land a coveted task. Hopefully, that would be a win-win for you as well as your future workplace. But what are definitely the most important principles to remember?

Share →

Leave a Reply