Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

There are many reasons to entrust your locks into a professional. These people can offer quick and helpful services, even though also offering the latest and greatest secureness technology. An individual want to worry about someone gaining access to your company or home. Getting a trustworthy locksmith in the Reno area may also help ensure that the sole people receiving in are those who were allowed to be there.

Keeping your doors and windows locked tight can be a difficult task. It usually is especially tough if you have a child or a fuzzy companion. When you do get locked out, you intend to have an excellent emergency method in place. A very good place to start visit homepage is with the aid of a local sparks locksmith. By using a bonded and insured organization such as Pop-A-Lock of Sparks will give you relief knowing that occur to be in the hands of someone having got your back.

The best part would be that the services which is available from a local reno locksmith not necessarily a dime several. They’re backed by the lion’s show of the city’s population and therefore are staffed simply by friendly and competent employees. Not to mention, they’re affordable.

While you’re in it, don’t forget to call around to various other locksmiths in your area. Having a couple of providers upon standby can be quite a real savior when you’re in a bind. And while you’re at this, try to find a business which offers mobile sanjose locksmith services.

Share →

Leave a Reply