Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

First dates are an crucial step to have when you happen to be trying to interact with someone new. They’re also an opportunity to get to know all of them better and determine if you may have the same central values.

The right first day is a single that allows you to bond and communicate with the other person in an convenient, low-pressure environment. It should also be budget friendly and give you the opportunity to see if the hormone balance is shared.

1 ) Walk hand in hand through a backyard, park or botanic backyard

Escape the rat race and spend some time with each other in mother nature by visiting a botanical garden. https://elitemailorderbrides.com/icelandic-women/ It’s a great place to speak about flowers, plants and things green and delightful while you have https://store.steampowered.com/app/1574270/Sucker_for_Love_First_Date/ in the scenery.

https://www.cartoline.it/pics/onomastico-francesca-glitter-a001.gif

2 . View an art showcase

Taking your date to an artwork museum is usually a terrific way to spark conversation and build trust. You’ll do not ever run out of things to claim, as well as the setting is a nice way to elevate your talk beyond the usual banalities of a earliest date.

3. Helping out a local charity

You can show your date simply how much you attention and make a strong bond university by supporting away a local charitable, or any cause that you consider in. It’s a entertaining way to bond together with your date and make them feel good regarding themselves.

4. Stand-up or improv comedy efficiency

The perfect first day should include several laughter and light-hearted moments. Fun softens spirit and makes a safe space to open up and promote, says Accepted. It’s the fun way to discover if or perhaps not you could have the same sense of humor.

Share →

Leave a Reply