Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

It is secure to say that Europe has some of the most gorgeous women in the world. Although the very best looking females are usually found in Eastern European countries just like Russia, Ukraine and Biskupiec, poland, they aren’t the only types.

The European Union provides a volume of opportunities for women to get involved with numerous cultures and meet new people. In fact , it is said that ladies of all ages are safe in the region, as it possesses a low offense rate. Additionally, it is regarded as being the most sophisicated area on the globe, with can certainly rights and freedoms currently being the focus of many governments.

Girls are often required to do the most of the household chores. However , the most up-to-date data shows that the European Union has made strides to promote gender equality. One such example is the beautiful moldovan women combined paid allowance for both parents. Likewise, the government announced plans allowing fathers to have parental leave as well as moms.

Despite this, europe still has a long way to search in achieving full male or female equality. First off, it has a increased rate of maternity keep. This is a good element, as ladies are generally lauded for their capability to raise children, and it is a great good idea to supply them with this kind of benefit.

Europe also has the best healthcare and safety coverages, which is a big bonus to get female personnel. In addition , the Union has its own of the least expensive rates of violence against women.

As the European Union wouldn’t make its very own top list of best women on the globe, it does come close to staying the best place to discover a woman. In fact , all of the countries in the area have eye-catching ladies.

Sweden and Finland are two of the most eye-catching countries for individuals who. They have high-quality expectant mothers packages, as well as the women can be very attractive. A third region in the rating is usually Estonia, which has one of the most amazing female human population in the whole globe.

The Czech Republic is another country in europe that is house to some belonging to the most popular women on the globe. Besides simply being very attractive, there is a rich ethnic and traditional background. Their women are usually great at mothering, and are incredibly successful inside their respective domains.

Slovenia is another region in the Eu that is recognized for its ladies. Its women of all ages are also great at science. And if you like to look at the numbers, the region has more ladies in technological disciplines than any other region in the EUROPEAN UNION.

Romania is another country in Europe that has beautiful females. They are recognized for their beauty, along with their freedom. Some well-known beauties consist of Catrinel Menghia, Elena Ionescu, and Andreea Diaconu.

Finally, it should be noted that Iceland is among the most secure countries in the world. Whether you are looking to start a career abroad, or maybe want to travel and leisure the world, it really is wise to look at this small Nordic nation.

Share →

Leave a Reply