Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The best sex position for female orgasm is determined by a variety of factors, including the intensity from the sensations and the amount of transmission. Every single person’s body is unique and finding the right fit in for you is essential.

Certainly one of https://www.kqed.org/pop/1206/8-things-to-know-before-you-start-dating-online the most basic sex positions is laying on the side in the bed. It’s a great status for fingering, as well as for dental stimulation. In this spot, the girl’s legs are resting over the man’s shoulder blades, which makes https://besthookupsites.org/snapsext-review/ thrusting less complicated.

http://2.bp.blogspot.com/-6LcQRL72kCg/Tea4QM5IufI/AAAAAAAABmE/_9dx2oy2kDI/s320/Beautiful%20Asian%20Girls%20%2810%29.jpg

A second sex situation is the invert straddle. Several charging known as a cowgirl. This is a classic sex location for women, and is a great way to get the penis greater inside her.

Another option is to try a tiger situation. It’s a fancy name for a doggy style, and it’s ideal for self conscious people. Essentially, the man is placed flat in the back, plus the woman comes her hips, enabling him to succeed in down and heart stroke her.

If you want a great climax, it’s wise to use a strap-on. That way, you can make the clitoris in your partner’s vagina available for direct activation.

Other x-rated techniques include angling and rocking. These methods involve pressing the hidden regions of the clitoris. You can also make an effort the spooning position, which is also referred to as post-coitally position.

For some persons, a sexual intercourse position is the central element of climax. While there isn’t a definite having sex position for women, there are a few which were shown to boost orgasms.

Share →

Leave a Reply