Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re searching for technology in Western european ladies, you might have https://tools.tri.be/discovering-the-right-foreign-bride/ arrive to the right place. Although it can be a bit difficult to find a single female in your city, a brief online search will show you plenty of ladies prepared to mingle. Fortunately, most are not snobs.

Europeans are generally rather cool, of course, if you’re lucky, you’ll be able to shell out an evening or maybe more in their firm. One of the first things you should do is usually take some time to learn how they do facts. For example , you might be surprised to master that a solo woman fails to see her boyfriend daily. However , your sweetheart truly does still take the time to keep in touch with him.

It’s important to understand that Western european women can not expect guys to do each of the heavy raising in the kitchen. They will is often more than thrilled to support their very own husbands as they embark on professional endeavors. You might be surprised to find that a sole female displays up for lunch or dinner on a regular basis. The reason is they consider themselves to be family and not a asset to be traded. In fact , some females may actually deem it a courtesy to cover your food.

If you’re buying a fling, you will need to do your research. Whilst you should be cautious with falling for the incorrect person, a ecu female could be precisely what you’ve been searching to get. Most women in Europe not necessarily the kind of ladies to speed into a relationship, and so if you’re around the hunt, keep the wits about who you are.

A single European woman will be more than happy to assist you. You don’t have to bother about putting up with all your girlfriend’s awful moods, as they have a reputation to get pretty easy going. Also, ladies in European urban centers tend to become cosmopolitan, meaning you’ll have a whole lot of folks to connect to https://order-bride.com/de/european-girl/italy/ regularly. The most important element has been to be polite and have absolutely some esteem.

Making the effort to learn with regards to your prospective lady’s tacks will give you a the kind of romantic relationship you’ve generally dreamed of. After that, you can start a new part in your life. If you’re planning to advance to Europe or you will have moved now there for a job, it’s a very good idea to make your self at home. Not only will you be best, you’ll be able to a new lot of a new way of life and be thankful for what it is.

Share →

Leave a Reply