Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When you want to be familiar with how to find a good woman to marry, you will need to remember that you should consider the character of the woman more than her physical appearance. The lady must have a fantastic personality and must be competent to capture the heart https://asianbridesfinder.com/where-to-find-an-asian-wife/ of a person with her charm. In addition , this girl must have a great sense of fashion and be self-confident in her appearance.

Your lover should be able to dignify her principles

Finding a great woman to marry may be a daunting task that will require a lot of effort and patience. The best way to do this is usually to look for somebody who shares the values. That may mean subscribing a chapel or getting involved with a hobby group, however you should also try to meet up with women with similar hobbies.

A good woman should be fun to be about, but your lady should also increase the comfort level of the individual she’s with. Her most important role ought to be to make you happy. If perhaps she won’t be able to do that, it might be time to locate a new spouse.

In addition to good connection skills, a good girl should also manage to share her thoughts and opinions. Your woman should be willing to pay attention and to study. Good females will have a diverse range of hobbies, and will be interested in learning about others.

She must be confident and get a superb sense of fashion

If you are looking to get married to a woman, there are a few factors you’ll be wanting to take into consideration. You want to be sure that you’re choosing a woman that will be a great wife and partner. And you should also want to ensure you have a good romantic relationship with her.

If you’re planning on matrimony, you’ll want to find a woman just who shares your values and interests. Your sweetheart should be able to share your feelings and provide you a ear. An appropriate female will also make you feel comfortable.

It’s important to understand that when you’re meeting a woman, you’re here putting on another type of persona you normally do. You should be actual and show that you’re most likely confident. This is a trait that nearly all women locate attractive.

Your sweetheart should be able to astound a person with her personality

The most important thing to recollect when you want to know how to find a good woman to marry is usually to focus on her personality and character. These are generally the things that will let you determine whether you will have a lasting relationship.

A good woman will listen to you and not assess you. She’ll also certainly not be afraid of trying new things. Whether it is in sports, job, or family, completely always willing to put in the effort to try what your woman loves.

Flexibility is one of the most important features to look for within a woman. Which means she is adaptable enough to deal with change not having compromising her values. In case you have a woman who can adjust quickly, she is a very good candidate meant for marriage.

The girl should be able to imply what you believe in

Finding a good woman to marry is an important decision. It requires you to be honest, person, and understanding. You must also find a better partner who all shares similar values and beliefs as you may. This will help you create a strong and loving relationship.

The very best approach to find a good woman to marry is to get to know your own persona and values. The most crucial quality to consider is your partner’s honesty. If you don’t trust your partner, you won’t be able to notify each other anything.

A good girl will also be nice and brotherly. Women who happen to be warm is likely to make you feel comfy and will be simpler for you to trust. They are also more stable.

Share →

Leave a Reply