Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Getting a good woman to marry isn’t just about looks. It’s regarding character, very good morals, and respect individuals. Your https://worldbride.net/bulgarian-brides/ character ought to be reflected in the way you treat others, the way you talk with them, as well as the way one does your job.

Personality matters more than physical appearance

Having a very good woman to marry is a task that must be done with care. You want a girl who will benefit your romantic relationship, and that will be understanding, qualified, and honest. She will also be able to hear and take your guidance. She will always be kind and may share very similar interests. She will also be an excellent audience, and she will make you feel at ease. And she could be able to captivate you and cause you to be laugh. And she will be considered a loyal and faithful spouse.

If you want to find a good woman to marry, you must know how to spend more time with her. You should also consider the values and beliefs that your woman holds. You need to be able to meet her philosophy with your own, so that you will include a good romance.

Share →

Leave a Reply