Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Filipino involvement traditions are very not the same as those of Western lovers. They have a strong family and spiritual feature to them. Nevertheless there are also a few modern changes. These include use of your engagement ring.

Filipino marriage ceremonies are very traditional. They include a ritual named pamamanhikan. It is a custom where the groom and his family unit meet the bride’s family. The ceremony can be not required to variety a Philippine marriage special event, but many couples tend to perform that.

A further ceremony is referred to as panliligaw. It calls for the couple’s parents, godparents and sponsors. It provides a light http://love.allwomenstalk.com/ways-to-show-a-guy-you-like-him power cord which is twisted around the couple in a shape eight shape. This is certainly a representation of the rapport that the few will have during their lives.

You can also find a variety of individuals dances. A few of the more popular types include the Sayau sa Bangko, the Ichik Ichik, and the Salidsid.

Different traditions require a variety of faith based rituals, including the kagen and taltag marriage ceremony. These are purifying rituals that detoxify the couple prior to the wedding.

filipino guy dating tips

Some of the more elaborate filipina mail order brides customs include the Pangalay dance. During this colorful boogie, guests flag funds onto the newlyweds’ clothing. If the coins drop, the couple is said to have fortune.

https://i.pinimg.com/236x/a6/a4/61/a6a461c8f30e2edee206c62083e0dbf9.jpg

Filipino weddings even have special sponsors. Sponsors are people who are chosen to help the couple through the wedding. The sponsors may be family members or perhaps friends. They can be responsible for supporting the bride and groom with part of the wedding costs.

Share →

Leave a Reply