Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

It’s easy to look uncomfortable over a first date. Fortunately, there are a few here are some tips to assure you out. You can try to stay within your comfort zone, make new friends, and get acquainted with each other a bit of better. But since you’re looking for a deeper romantic relationship, finding someone who has the same level of depth has to be big help. Developing a partner with similar sense of funny, empathy, and compassion is likely to make for a as pleasing romantic experience.

https://i5.walmartimages.com/asr/6d933db0-40eb-43f8-87de-6771abe85f9e_1.72a509ac41d2cb103ef95c55ddcd0f36.jpeg

When you are interested in reaching a woman with similar depth, online dating is a great option. There are thousands of both males and females in your area, and find the perfect match easily.

Some girls have had similar experiences, and it’s always a good idea to stick to few simple tips when ever online dating. Although it’s important to stay in the comfort zone, additionally important be able to become yourself, and necessarily worry about what people think. Because of this, you can keep the online dating experience safe and stress-free. And, if you do wrap up having a positive experience, may https://elitemailorderbrides.com/elenas-models-review be reluctant to let other folks know.

A recent tweet about a women’s date which has a mysterious man has gone virus-like. The tweet has received more than 33, 000 desires and many comments. A large number of curious users currently have contacted Hadia for more details, and she has shared the story on Twitter. Your lover has also responded to the rumors that her date was https://www.marriage.com/advice/relationship/reasons-to-be-in-a-relationship/ a false, saying that the girl was not in danger.

Share →

Leave a Reply