Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you haven’t heard of a sugar daddy lifestyle, it’s a means for rich men to meet up with and night out younger, more delightful women. It’s a mutually useful set up that involves assembly for dates and travel at the same time, but not much else.

Benefits of As being a Sugar Baby

As a sugars baby, you’ll reach travel the world and live an exotic life with your sugardaddy! You’ll get to experience fresh cultures, check out different repas and see the what is a sugar daddy accurate beauty of this beautiful world.

Proceeding in addition have a chance to know about the culture and history of various other countries. You may to know their very own way of living, their persons and practices and will be capable to take back with you a the world to be a souvenir from the time https://www.thelibrarysamui.com/category/uncategorized/page/189/ abroad.

It’s a great way to make ideal come true and show off the earth to your daddy! You’ll never always be short of gifts and outfits, so you’ll look unquestionably stunning for your daddy.

Moreover, you’ll be able to go through the real useful the world. The sugar daddy will highlight the best of everything that this universe has to offer and teach you ways to enjoy it!

If you are a glucose baby, you have to clearly signify your preferences and what you want from your relationship. You should create a dialog with your sugar daddy about your tastes and outlook so that both of you know what should be expected.

Share →

Leave a Reply