Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Getting married through the internet is a great way to save money while having a wedding that is both unique and entertaining. Nevertheless , not all brides are willing to get this route. Therefore , it is important to perform a little research before you jump into the online matrimony game.

To start with, there are several websites that alldating4u.com/locations/switzerland offer no cost mail order bride products and services. You can sign up for a website by building a profile, uploading your IDENTIFICATION, and waiting for approval. Otherwise, you should use a paid service like Mail Acquire Brides, that provides a number of prime features.

Besides the free services, many mail order bride websites will also offer the opportunity to find the money for photos of your chosen bride-to-be, as well as other wedding-related expenses. These include travelling costs, a marriage in another country, plus the broker’s program charge.

Likewise, there are some sites that are pimps designed for selling young women, including people with covers with respect to prostitution wedding rings. These are the types of sites which may not certainly be a good suit for you.

On the most important good thing about getting married throughout the internet is that you will not have to spend your entire life attempting to support a household. In fact , many net brides to be are searching for a better lifestyle, such as a job or a wife. In addition , you can package your wedding from a home office, which can reduce your expenses. You can work with a wedding feast day company or you can even the actual entire task yourself.

Aside from saving money over a marriage ceremony, you can also transform your life social skills and build a more cohesive social circle. This is very important because you might be spending a lot of time with the new partner. Plus, you can select from a variety of venues for your wedding. You can even have the honeymoon in a specialized location, say for example a resort or possibly a private house.

The best part of the internet is that you can meet women from across the earth. This is a big deal, especially when you are interested in a bride. The greater women you have the better chance you have of finding an appropriate woman. 2 weeks . known fact that men are more likely to take notice of women with similar background. So , if you are looking to get married, you should look at a website that includes a large data source of net brides to be.

The gimmick is in the amount of girls you can interact with, and the period you save simply by doing so. While the average mail-bride internet site user is certainly between 25 and 35 years old, you can find wedding brides in a amount of countries. This includes South America, Russia, Asia, and others.

You may also save some huge cash by steering clear of the wedding officiant. You will have additional time to plan your wedding, and you will not need to pay for a marital life adviser. You can even have a private wedding without needing to https://www.yeahweddings.com/wedding-photo-ideas/ cope with the stress of going out to meet additional girls.

Share →

Leave a Reply