Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Traditionally, the olde worlde is the approach to take, but for the current couple the next best thing is a contemporary twist on the classic. The top question is normally: what are the modern day poignées? There are several present day cliches, although let’s start with the modern moment cliches that are the modern moment equivalents of any bygone era. This can be a complex question to answer, as they can vary from person to person, although I believe the fact that modern day poignées that are best suited for a current day couple are: tin, wooden, paper, yellow metal, and yellow metal. Fortunately, they are all conveniently purchased things, and I can suggest the best locations to find these gifts. Outlined on our site also suggest a trip to the mall or a neighborhood mall to look for the many taiwanese women displays that feature the very best of the modern day cliches.

Even greater, I’ve scoured the internet to find the best modern day poignées, and a few standouts have been compiled in this article. When you’re unsure where to begin, I’d suggest you examine aforementioned website link and let these people do the operate. I’m certain that you’re going to find the perfect present for the present day day clichee. Hopefully, these kinds of suggestions will give you a little something to ponder as you go about your daily grind. I’m sure proceeding enjoy your journey! If you are in the market for an anniversary present, look into my advice below! It has the sure to impress your wife. This article will end up being updated since the modern moment cliches adjust over time!

https://images.pexels.com/photos/1329656/pexels-photo-1329656.jpeg

Share →

Leave a Reply