Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Marriage is now more and more crucial in our modern culture. But , many people still imagine they should get married. They generally ask https://mailorderbrides.org.uk/reviews/match-truly-dating-review/ this question because they may have heard that marriage can be problematic and it often leads to divorce.

The answer to this kind of question depends upon your situation, and you should usually take the time to think about what would be most effective for you. This is also true when it comes to discovering your preferred partner.

An effective spouse should be good, responsible and capable penalized alone. They should become willing to let you produce decisions for the coffee lover and support you as a person. This will help you generate a great relationship and ensure that both of you are happy.

When you have an excellent relationship, it will probably end up being easy for you to trust one another and love one a second unconditionally. https://www.neowin.net/forum/topic/807938-most-attractive-race/ This is especially significant if you’re likely to be with the person for the rest of your daily life. You should be capable to talk about something that you both require and need, and you should be able to be honest and open together.

You should be capable to trust your partner using your life, your money, your health, and everything else in between. You https://crashsupplies.com/wp/2020/12/30/doing-girl-sites-with-your-passion-for-video-game-titles-cosplay-cartoons-movies-or-whatever/ should be able to trust your partner not to use you and that they will be there for you the moment things go wrong inside your life.

If you don’t trust your spouse, it may be the perfect time to reevaluate if they are the correct person for you. This can be completed through a procedure called guidance or even a romance coach.

This will help you learn to trust each other more and become less scared of them with regards to the big stuff. The process can also coach you ways to communicate with your partner in order that that they know what you will need and wish from them, and so that you can work together to reach your goals when a small number of.

In addition , the process can help you find out in case your partner is a good person for you, so you can be certain that you are determining the right person with regards to you in the long run. This is often a invaluable tool once you’re determining to get married.

Getting married can be an enjoyable and superb step in your relationship, but it really is also an enormous commitment. You have to be prepared for those ups and downs that are included in it.

The key shall be prepared pertaining to the difficulties that you’ll facial area as a hitched couple. If you don’t expect to have to handle any troubles, it can be easy to become frustrated or stressed out when they carry out arise.

A nutritious marriage takes a lot of work, honesty, openness and collaboration. This could sometimes be hard to get accustomed to, but it is totally required if you want to contain a happy and successful marriage.

Share →

Leave a Reply