Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

In today’s digital world, businesses are dealing with vast amounts of15506 data. You will discover countless institutions creating and managing content in the business globe.

Document management is mostly a key component of these procedures. This includes safeguarded storage, variant control, and real-time announcements. It can also help ensure the confidentiality of the data.

Moreover to ensuring the security of your data, electric data storage area offers convenient retrieval and get. This minimizes the need to maintain physical data. A third-party provider manages the web servers and provides dependable data safeguard.

Many market sectors require secure keeping of various docs. For instance , medical strategies need to have a high level of data file organization. In the event the files usually are not organized correctly, the business may face large penalties.

With the much paperwork https://dataroommark.net/how-to-choose-a-secure-reliable-legal-digital-documents-storage-service-for-corporate-clients/ and information, it is necessary to have the most effective and powerful methods for keeping and keeping your documents. A management system is one of the effective ways of storing and managing digital documents.

Using a document management program allows you to locate and get any type of doc. It can be as easy as trying to find a key word. This can be completed on any device.

You may also utilize a cloud solution to retail store all of your digital files. This could save a lot of space. It is practical and makes operate more efficient.

Many entrepreneurs save their documents in a variety of cloud software. These can become difficult to run. If you have multiple client files, you could end up spending a lot of time trying to locate data files.

Share →

Leave a Reply