Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Virtual data room suppliers offer a a comprehensive portfolio of services https://www.buytechnologygroup.com/how-to-cancel-linkedin-premium-subscription to help all their clients dispense, upload and store their very own important information. Several also provide a lot of special asking and administrative providers to their consumers.

VDRs will be popular to get centralized and highly safeguarded document storage, which makes them a must-have in most industries. They can continue to keep sensitive data like economic documents, taxes records, HRM details, permit, contracts and agreements in one central location.

Corporations looking to increase capital or get private equity funding can use a VDR to share very sensitive documents with several different endeavor capital or private equity finance companies. They can in that case select those that they want to toss to, ensuring the right firm gets use of their data and that this stays protected.

HIPAA — Healthcare / Biotech / Pharmaceuticals

Intended for companies that work with health care or biotech clients, compliance laws can require those to maintain particular security expectations to ensure the data is safe. Some VDRs, however , contain a feature set that streamlines this procedure and helps make sure adherence to restrictions.

Legal procedures / Lawyers / Law Firms ~ These businesses often have numerous client data files that need to be shared with each other securely and efficiently. Being able to share and collaborate about these records in a info room makes this process speedy, efficient, very safe.

Businesses that want to patrol their confidential information consider a variety of alternatives, from basic data place software without features to sophisticated program with extensive collaboration features. In either case, it has best to choose a VDR that gives a free trial so you can test that out and see if it complies with your needs.

Share →

Leave a Reply