Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

In the world of associations, there are a variety of books about online dating experiences types. Some can be quite fun, while russian women personals others may be painful. When you want https://www.boredpanda.com/9-cute-ways-to-ask-someone-to-be-your-girlfriend-or-boyfriend/ to possess a well-rounded lifestyle, you’ll want to make sure you can enjoy all the aspects.

https://www.behappy2day.com/db/photo/ladies/25687/dde05b86e3de50cd7f1bb3cb2076a30d.jpg

A good relationship can increase your longevity and immunity, reduce anxiety, and improve your pain patience. Additionally they improve your top quality of life. Nevertheless , there are a lot of completely different types, and it can be difficult to know what the right choice is for you.

The proper way to figure out which kind of relationship you may have is usually to consider your have unique situations. For example , a number of people have associations with their husband and wife, but they not necessarily in a partnership. Others might have a career-focused marriage with a coworker. Still other folks may be in a casual romantic relationship with someone who isn’t as emotionally involved with these people as they would like.

Defining the types of relationships you have will let you figure out ways to better support each other. It will also supply you with a clearer photo of what you’re looking for, which will make it much easier to find your match.

Aside from love, there are many other factors that come into perform when searching for which type of relationship you have to be in. For instance, a relationship having a significant other may have higher levels. You might have to put in much more work to sustain it, but the reward can be a satisfying experience.

Share →

Leave a Reply