Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re gonna get married, you might be pondering which little finger you should set your wedding band about. But you can’t just pick a finger and hope it works out for you, as there are a large number of elements that enter getting the ideal ring size.

https://oopa.co.il/2022/08/08/charming-honeymoons-in-asia-how-to-efficiently-date-women-from-an-alternate-culture

Wedding and reception ring needs to be the finger that represents both you and your partner, consequently make sure it is very one you truly love! It could be also important to learn up on historical past of the arena finger and what it means.

The Romans thought that the vein in the ring finger ran straight to your heart, so they called it “vena http://order-brides.co.uk/review/go-date-now-dating-review amoris. ” This kind of made the finger all the more romantic! As it was also where they will placed the ring to solidify their love, it’s no wonder that lovers still like to wear the rings about this finger today.

Selecting your wedding wedding ring is a big decision and is a fun method, but it could be important to get it done with confidence so that you feel pleased with the wedding band you choose. Thank goodness, we’re in this article to help!

Get Your Wedding Clothing

Whether you have been shopping for ideal dress while you were a bit girl or perhaps you’re simply just starting to get severe, it’s by no means too early to start off thinking about the particulars. Getting the right fit is certainly http://ooujanamoskomenski.edu.mk/archives/3320 vital, and your costume should seem like a true representation of so, who you are as a few.

https://annuairepmepmi.com/so-what-do-slavic-females-stereotypes-mean

Typically, wedding ceremony rings will be worn about the left arena finger for the hand. While it is still common in many cultures, lots of people are selecting to switch up and wear all their rings on their right hands due to convenience or functionality.

Share →

Leave a Reply