Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

New York City is a fantastic place to dedicate a romantic getaway. Whether you are staying in a luxury motel or a low-cost apartment, there are many activities to keep you active.

One of the best activities to do in NY is to have a ride on the city’s well known skyline. You can also find free videos during the warm weather. In addition , there are many outdoor activities to savor.

The Disposition State Building, for example , offers breathtaking feelings of the city. You can also take a jaunt along the Hudson River for a breathtaking perspective of Manhattan. There are also heli-copter tours, which offer a sweeping look at of the metropolis.

One more popular activity is bringing a motorcycle ride through Central Area. A bike ride is a great way to find the city, and it’s really a great activity for 2redbeans reviews couples. If you opt to stay in a hotel, the Empire Condition Building supplies the best vistas of the park from the 86th and 102nd floors.

https://res.cloudinary.com/culturemap-com/image/upload/ar_4:3,c_fill,g_faces:center,w_980/v1520623490/photos/270853_original.jpg

Visiting a museum could be a fun date idea in NYC. Among the finest museums to visit is the Guggenheim Museum. This museum contains seven surfaces with a get out of hand staircase for your unique experience.

Prospect Recreation area is another romantic place to check out. It’s a great location to have a refreshments, https://www.greetingcardpoet.com/funny-dating-quotes-worthy-of-a-chuckle/ and it’s really packed with famous and cultural sites. While there, you can also have fun at the Brooklyn Pan, a étambot alley and live music location.

Share →

Leave a Reply