Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

One of the most essential aspects of online dating is keeping the dating alive. That isn’t always easy. A lot of guys merely end up reading the routines when it comes to romantic gestures. When you are looking for tips to click here now win over her, here are a few:

https://thumbs.dreamstime.com/x/thumbs-up-smiling-sexy-woman-short-red-dress-19446523.jpg

Piecing together a scrapbook https://www.minneapolis.org/blog/romantic-date-ideas/ is a great way to read all the terrific moments you share with her. Even if you have no the time or perhaps inclination you need to do this yourself, there are many kits available.

Posting a appreciate letter is among the best ways to let your partner know you maintenance. You could also send this to her in the mail, for anyone who is really complicated.

Getting a massage therapy is a great approach to pamper her. It will likewise make her feel valued.

For a thing more elaborate, you might want to get one of these romantic weekend away. There are numerous places to move, from charming rustic cabin rentals to the glitz and enchantement of Vegas.

The Guinness Book of World Reports is another fun way to get a girl’s interest. Of course , want to know the best part is the free of charge champagne.

A very good date idea might be to go to a movie theater. If you can’t get a movie theater neighbouring, there are plenty of sites that allow you to purchase tickets.

Another idea is usually to buy comfortable toy. These are great gift ideas for girls. Many ladies like to possess things to play with.

Share →

Leave a Reply