Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Throughout the company’s history, LEGO has made a variety of different production features. These include vinyl toys, hardwood toys, charms, and gadgets that are sold towards kids.

These completely different production features have https://lego-x.com/2020/01/16/lego-company-history-production-features helped the organization grow and expand right into a successful model manufacturing company. They have also played a role inside the company’s extension into other locations of entertainment such as plank games, films, and template parks.

Lego has always been concentrated on developing new and innovative products to draw more children. The company likewise uses a lots of advertising to market its product line and create up it is brand name.

This focus on marketing has also resulted in a huge increase in sales over the years, and Lego is actually the #1 toy maker worldwide. Yet , it has experienced several obstacles in recent years that contain resulted in that going through a significant downturn in sales.

One of the greatest challenges which the company confronted in this time was competition coming from a number of other companies who had begun to manufacture related gadgets at cut costs. Another task was that kids who had always loved having fun with LEGOs launched giving up about them at an early grow older.

The company was forced to produce a number of adjustments to meet this kind of challenge. For example , it modified the style of the building blocks that it generated to make them a little more robust so that they would definitely last longer. Additionally, it began to produce a number of its sets in plastic, which will allowed it to cut down on the amount of wood was required to produce a arranged.

In addition , the company developed a crowdsourcing plan for creative ideas that can be used to develop new pieces. Details of this program get 1% of your sale with regards to idea, and maybe they are then provided a chance to have their designs turned into Lego establishes.

Other improvements that the organization has made over time include a selection of accessories and toys to get newer kids plus the creation of the range of styled brick structures. These have helped the company keep on being one of the most powerful toy manufacturers in the world and has lead to a large number of varied toys released each year.

Some toys derive from popular tradition, and they have even made a direct effect on the associated with sports. Some of the even more famous PROFANO themed toys have included a Celebrity Wars Profano spaceship, a DeLorean period machine, and a model of any Yellow Boat.

These have the ability to been highly influential in the world of popular lifestyle and have lead in them becoming iconic. They have also been the key reason why that Seglar is still a family run and operated organization.

The company’s history has been a lengthy and fascinating you, and that continues to be the #1 model manufacturer on the globe. It is a business that has been about since 1932 and is operate by the category of Ole Kirk Christiansen, who first developed and founded the PROFANO brand. Can make the company exclusive amongst huge toy corporations in that it is just a family owned and operated organization.

Share →

Leave a Reply