Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Corporate Planks – Why They’re Crucial

A good plank should operate closely with the CEO to give him or her support and problem him or her to lead in accordance with business insurance plans. A panel should also produce ensuring the long-term achievement of the business keeping shareholders and other stakeholders abreast about enterprise activities, counseling the management team in strategic organizing, executive reimbursement, dividends, reference management and also other issues, and holding administration accountable to the people policies.

The condition With Corporate and business Boards

Inside the wake of recent governance meltdowns at Adelphia Landline calls, https://theseboard.com/ Enron, Tyco Overseas and WorldCom, many experts have wondered whether boards were sleeping at the tire. While plank members may possibly have had wonderful credentials, including being C-suite executives, economical experts or maybe a major aktionär, those credentials didn’t really make a difference in the way corporations were run, says Patrick McGurn of Institutional Shareholder Products.

What’s more, McGurn notes that must be possible for inside administrators to form parti within the table that are hard to break separate. The ensuing factions can undermine panel performance and the provider’s ability to make informed decisions.

To keep the board healthier, CEOs have to cultivate relationships with independent board users. They can accomplish this by posting sensitive information openly, providing a online community for talk among their man board subscribers, and isolating allies who also are a personal distraction right from committee projects and other organization activities.

To prepare for a aboard seat, fresh board associates need to enroll in board conferences, get up to swiftness on the business culture and history, learn about its governance structure, and understand the board’s needs and how they can best be satisfied. In addition , a few public businesses use a good friend system to pair inbound board members with additional experienced ones.

Share →

Leave a Reply