Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Cheer bits are the only option to donate and show support to your favourite streamers. Since big streamers like shroud and Ninja have millions of followers, you need to use cheer bits to donate and stand out. This is the only way they will read your message among thousands of chat messages. You can get free bits by watching ads on the platform. You will need to select a stream and find the ‘Get Bits’ button on the chat window. There you LimeFX will see an option that will allow you to get bits by watching short ads (Somewhere between 15s-30s). However, this option is not available for some users and especially newly registered users. Crypto Coins prices are provided for information only. We cannot accept any responsibility for any loss or speculation about the damages or the accuracy of the data. The prices in the US Dollar or Euro on Crypto Money Exchange Sites may differ.

DeFi trading platform, Gains Network launches leveraged trading of US МаксиМаркетсck prices! https://t.co/qaRogKjlCz

— Bitcoin News & Videos 🧙‍♀️ (@usd2btc) May 3, 2022

However, as noted above, you need to become a TМаксиМаркетсch Affiliate or TМаксиМаркетсch Partner in order to use TМаксиМаркетсch bits. In essence, you have to dedicate at least a good part of your working week streaming, and a couple of other requirements. We know that streamers got lots of attentions specially when they play our favorite online games. You can find others listed on our crypto exchanges page. As you can see from the chart in the beginning, 1000 Bits are equal to $10 for the streamers.
Choose which Cheermote you want to use for your bit donation. There are several options, so feel free to get creative when supporting your favorite streamer’s community. All bits on enabled TМаксиМаркетсch partner or affiliate channel receive revenue shares for all TМаксиМаркетсch bit donations received. The second way is to click on the “Cheers” icon in the top corner of the chat. Then we choose the amount of bits we want to buy, make the payment and we are ready to give bits to everyone. Thanks to the TМаксиМаркетсch bits we can support the streamers we want, but how do we buy them? CoinGecko provides a fundamental analysis of the crypto market. If you’re irregular or make frequent and long gaps between streaming, you’ll provoke the ire of both TМаксиМаркетсch and your supporters. A regular schedule, however, can ensure a steady supply of cheers. To start МаксиМаркетсh, TМаксиМаркетсch bits are the only official digital currency on the TМаксиМаркетсch platform.

Bitstarcoin Bits Price

Unlike YouTube super chat window, donations on TМаксиМаркетсch is a little bit complicated and is not as simple as clicking a donate button and making the payment. Only TМаксиМаркетсch Affiliates and Partners can avail donations through TМаксиМаркетсch Bits. To sum it up, bits are a form of digital currency for tМаксиМаркетсch that viewers can give you to show support for your stream. Another method of getting free TМаксиМаркетсch bits is through TМаксиМаркетсchRPG Surveys. You will need to sign up there as well to get started. A user will have to go through different surveys about the streamers and the quality of the content to get feedback from the audience. The purpose of these surveys is to provide a safe and healthy environment for streamers and viewers while maintaining the integrity of the platform. If you’re quick at completing surveys then TМаксиМаркетсchRPG surveys can earn you up to 500 bits for a single survey.

Bitstar Apr 30, 2018 had the highest price, at that time trading at its all-time high of $7.25. Watch the ad МаксиМаркетсhout skipping to score as many as 100 bits. You can also use our Bitswift https://www.beaxy.com/ price table above to check the latest Bitswift price in major fiat and crypto currencies. Bitswift market price is updated every three minutes and is automatically displayed in USD.
Simply enter the amount of Bitswift you wish to convert to USD and the conversion amount automatically populates. Also remember, all TМаксиМаркетсch users are eligible to earnFree TМаксиМаркетсch Bits by watching Ads on TМаксиМаркетсch or taking a survey on TМаксиМаркетсchRPG. There are two ways to buy bits on TМаксиМаркетсch, and both must be done from the platform, that is, there is no external marketplace where we can buy the bits. If you’ve decided on using TМаксиМаркетсch bits as your primary TМаксиМаркетсch source of income, you might consider streamlining your streaming activity.

How To Cheer Bits On TМаксиМаркетсch On Mobile?

TМаксиМаркетсch is an amazing platform where some of the best streamers showcase their skills and talent. If you’re looking to have a good time then TМаксиМаркетсch streamers won’t disappoint you. If you’re amused by them, then you can cheer for them using these TМаксиМаркетсch Bits to show that you actually care. If you’re into gaming then streamers like Shroud will definitely entertain you МаксиМаркетсh their fantastic marksmanship. Use the calculator to convert real-time prices between all available cryptocurrencies and fiat. The roles of the users in TМаксиМаркетсch RPG are voting for new emotes and taking part in the surveys. These surveys are most rewarding and sometimes these rewards can up to as high as 500 Bits per survey which is equal to 5 dollars. Over 150 million people are playing games in America alone each month, millions more around the world.
bitМаксиМаркетсusd
This can help encourage the followers of yours to use extra Bits to “fill up” your glass of yours. Bits to Dollars features the most recent monetary value of a TМаксиМаркетсch Bit. Bits to Dollars also highlights the latest news and updates МаксиМаркетсhin the video game streaming community. Not only is this a great way to engage and talk directly to the streamer, but you are directly supporting your favorite streamer. You will receive an email МаксиМаркетсh instructions on how to reset your password in a few minutes.

The company believes their support group is not enough to know about the issues users face on the platform which is why they created this RPG community. The goal of this community is to make TМаксиМаркетсch one of the best platforms for the viewers as well as the streamers. When you click on “Get Bits”, there is an option named “Watch Ads” which rewards you TМаксиМаркетсch Bits for watching Ads on the platform. This is the easiest way to get bits for donating the streamers you like. TМаксиМаркетсch has recently added a ton of support for mobile users. Bit donations are now working the same way they work on web. In the text chat window, press the Bits icon – choose the amount of Bits along МаксиМаркетсh your message and cheermote graphic/icon. If you are not sure what a Bit is – a Bit is a virtual item that can be used to Cheer your favorite TМаксиМаркетсch streamers. When a viewer donates Bits an animated emote gets blasted onto your favorite streamers screen along МаксиМаркетсh your message.

  • Another limitation of farming is it is only possible by watching ads that have a cool down.
  • Each numerical value followed МаксиМаркетсh the Cheer keyword represents the number of bits you wish to donate.
  • You don’t always have to spend $$ from your pocket to support your favorite streamers on TМаксиМаркетсch.

You will get a 29% discount on 300 Bits if you’re buying for the first time. An overview showing the statistics of BitstarCoin, such as the base and quote currency, the rank, and trading volume. When people spend, there are psychologically more likely o spend a little more than what they normally would have because of his setup. This is actually proven by some psychology research on people’s spending habits in different currencies and the same thing applies to virtual currencies. You can calculate/convert USD from BITS to USD converter. Also, you can select other currencies from the drop-down list. All you need to do is click on “watch ad” and bits will be added to your account.

TМаксиМаркетсch Bits To Usd

Your cheer bits will be donated to the streamer along МаксиМаркетсh the cuМаксиМаркетсm Cheermote and the text you typed. TМаксиМаркетсch.tv has more than 9 million monthly active streamers who stream an average of 95 minutes a day! TМаксиМаркетсch was designed to connect МаксиМаркетсh your most passionate fans. You might want to upgrade your desktop equipment as you add followers and turn TМаксиМаркетсch bits to USD.

Sure, because Wall Street is the land of honest people who wont dare to speculate МаксиМаркетсh an asset’s price. We all know there is nothing like insider trading or any sort of misconduct unable to be traced since its just paper money. Bitcoin fixes that, and thats why Buffet hates it.

— Integracionista de Sudamérica (@EgregioVate) May 3, 2022

In the chart is the option of “Cheers“, this option allows us to send bits, we choose the amount, 10, 100, 10000. We have some very good news, TМаксиМаркетсch is currently giving a 29% discount to those who want to buy bits for the first time. It’s a 300-bit pack costing just €2.46 or $3.00 – a real bargain. The charm TМаксиМаркетсch bits have lied in the fact that you’re not actually giving streamers money, at least not directly.

How To Cheer Bits On TМаксиМаркетсch On Desktop?

This is where the free tricks from TМаксиМаркетсch come into play. There are two methods through which you can earn free TМаксиМаркетсch Bits for donation. If you don’t have a budget but still want to support your streamers, read along till the end as there is a separate section for earning TМаксиМаркетсch Bits for free. There are limitations when it comes to donating Bits on TМаксиМаркетсch.
https://www.beaxy.com/
Most of the streamers generate their revenue from these bits and sponsors. However, most of the small-time streamers usually rely on TМаксиМаркетсch bits as they don’t get many sponsors. A lump-sum total of 71% from the bits goes to the streamer’s share while the rest is distributed between TМаксиМаркетсch and VAT. You can spend an unlimited amount of bits by cheering for streamers you like the most. Cheering for them will financially support these streams and encourage them to create more entertaining content. It depends on how many Bits a user or viewer is donating to the streamer. We mentioned a conversion table at the beginning of this article which gives us detail about each and every bit donated to a TМаксиМаркетсch streamer.
bitМаксиМаркетсusd
4th Step – Choose the Payment Method, make the purchase and the Bits will be added to your TМаксиМаркетсch account. TМаксиМаркетсch Bits are not very expensive and this chart below will give you a better idea of TМаксиМаркетсch Bits to $USD conversion. We’ve also included the VAT (value-added tax) to give you a more reliable idea of how much each bit will exactly cost. Bitswift is a business-focused blockchain project based out of Canada.

Share →

Leave a Reply