Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Virus safeguards reviews supply the essential what you need to pick a good antivirus method. These testimonials will help you choose program ideal your system and spending plan.

Detecting and protecting against viruses isn’t one and only thing an malware should do — it should also keep you safe from the other security threats, too. That’s why the best programs use heuristics, behavior monitoring and sandboxing against malware.

Malware scans should find and remove virtually any infections ahead of they unfold to your gadget, whether they’re on a desktop computer or a cellphone. During these reads, the technology will create journal reports to explain what it found and what activities it took to take out any dangers.

The heuristics used to identify malware are designed to recognize a variety of suspect behaviors that can signal a threat. This kind of proactive way can help you prevent a computer infection out of ever going on in the first place.

Good feature is the capacity to automatically download and install the latest strain definitions. Because of this your system will be protected from the newest viruses before that they even struck the internet, which usually helps to prevent them out of becoming introduced to the device to start with.

Most anti virus software provides a range more features that protect your internet surfing, passwords, and private data. These include VPNs, file encryption, a password manager and parental adjustments.

Most of these features come in an individual package, which is often cheaper than purchasing separate items. They’re also a lot easier to use. A great number of suites come with a money-back guarantee, so you can try out all of their features and see for yourself in the event they’re topantivirussoftware.org/totalav-antivirus-review/ right for you.

Share →

Leave a Reply