Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When you choose a great antivirus for your business, you need to make sure it will probably cover pretty much all your needs. For example , you will need to consider how a large number of devices your business uses. You also need to choose a strategy that is affordable, easy to use, while offering good value.

The best anti-virus for your organization should be able to preserve your personal computers, servers, and mobile devices. It may also provide a strong firewall in order to keep network safeguarded. If you have employees who go surfing, you should make sure that your ant-virus program has the ability to distinguish unsecured Wi-Fi networks.

Among the finest choices for your business is Bitdefender. This compact, advanced ant-virus program provides a variety of secureness tools, and it is backed by a 30-day money-back guarantee.

McAfee is yet another business-friendly antivirus security software solution. The organization provides adaptable plans which have been ideal for small , medium, and large businesses. In addition to the malware protection, the company presents a wide variety of web-affiliated protection tools.

There are a few even more antivirus solutions that are designed specifically for businesses. While some of them are very affordable, other folks are a bit more complex. Narrow models look great it’s important to assess the options just before antivirus for business making your purchase.

Some of the other options you can choose from incorporate Kaspersky, Trend Tiny, and Heimdal. Every one of these solutions produce a variety of features and a variety of price tag points.

Just for small businesses, an alternative with a basic user interface and affordable rates may be all you need. But for greater businesses, you’ll be wanting to find a international license option.

Share →

Leave a Reply