Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are a lady searching for a romantic date, it’s likely you have much better fortune on dating programs than the guys. Per another report from GlobalWebIndex, you can find almost 91 million men and women all over the world using online dating apps, but two-thirds of these customers tend to be guys. Industry skews younger, too – 70per cent of customers tend to be between 16 and 34.

While matchmaking apps tend to be undoubtedly hot at this time, these are generally just producing a drop regarding overall popularity within the online industry. The report in addition states that 6percent of Internet users use a location-based relationship application, which leaves the class behind niches like augmented fact (108 million month-to-month customers), and additionally video games and social networking with 655 million and 582 million respectively.

Tinder could be the hottest matchmaking software among Westerners with $1 billion valuation this season in line with the document, but Chinese online dating software Momo seems to be doing 3 times much better with a $3 billion valuation as of 2015. Momo claims they’ve 60 million active monthly people versus Tinder, exactly who plans 40 million consumers by April within this 12 months. Of the 60 million Momo customers, 25 million come into Asia, although remainder tend to be throughout the world in locations just like the joined Arab Emirates, Phillippines, Thailand and India.

Exactly what regarding the valuations? Deciding on most of these apps tend to be free to download and make use of, exactly how can it be that they’ll be really worth plenty?

The document notes this discrepancy, as well. In spite of the large pool of matchmaking software users, only one fifth of consumers have actually opted to cover premium solutions. This research will come as Tinder is actually moving down their new paid premium solution, Tinder Additionally. The initial roll-out of Tinder Plus into the U.K. wasn’t obtained really, plus in fact caused people who have the free type of the software to downgrade its total score during the app sell to 1.5 stars. (In moving the actual additional features, Tinder had also curbed many present popular features of their free of charge application – such as limiting the amount of matches a user might get everyday.) Momo has actually only joined two million because of its premium service.

While some other opponents endeavor to get a hold of their unique place in the market industry – offering a lot more characteristics, choices and high quality toward large and developing pool of matchmaking software people – it seems that earning money could nevertheless be elusive. The majority of apps draw consumers in by providing a free of charge product, right after which running aside a paid “premium” service, nevertheless the individuals aren’t actually responding. At the very least less than they should for renewable development. The document explains that producing ad-based profits is still a feasible choice, even in the event it indicates in-app advertising to keep up a no cost solution.

We’ll see just what the most important online dating software companies would then.

view

Share →