Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The best way to match your future significant other is to follow your heart and soul and lead the life you wish to live. Then simply, the man you meet will dsicover you with regards to who you are increase in more attracted to you.

About 20% of couples achieved through good friends or family, while 18% found take pleasure in at work, 17% at institution, 12% on the web and 8% in a pub or restaurant.

1 . Require a00 local travel

Tours invariably is an excellent method to learn about your city and get the most away of your trip. They enable you to see off-the-beaten-path areas and gain deeper insights into the local tradition.

It’s important to choose a local tourist guide that’s knowledgeable about the history and culture from the place site mailbride.net you’re visiting. The right guidebook will improve your experience and help you develop remembrances that last a lifetime.

installment payments on your Volunteer

Should you be looking for a approach to meet new people, volunteering is an excellent option. It also strengthens your ties towards the community and broadens the support network.

Helping out is a great way to give as well as it can be done anywhere in the world. Just make sure you will find something that satisfies your pursuits and persona!

3. Sign up for a club

If you’re a person who enjoys earth’s most active way of living, joining a club that is certainly devoted to your favorite hobby could be the best way to meet your future spouse. Consider a camera nightclub, running or hiking soccer club, cooking nightclub, or a publication club, just like.

Even though you’re on a club trip, don’t forget to show up to the sociable events friends and family are organizing. About 19 percent of couples met through mutual friends, so don’t be afraid to say yes to the invitations you get!

some. Go on a single outing

A great way to meet the future spouse through going on a solo outing. If you decide to strike the town or simply get away from all of it, a little on your time may do miracles for your mental and physical health and wellbeing.

So , what are you waiting for? Check out our set of the best ways to go on a solo outing and see which one works for you.

some. Join a book club

Book clubs are a good way to meet persons, read several books and make friends. Additionally, they help you learn about new strategies and make your writing expertise.

Before you join an e book club, considercarefully what you want to escape it. The perfect club would have been a fit for your schedule and your personality.

6th. Go on a cultural sports workforce or little league

One of the best ways to meet up with your future significant other is through a social sporting activities team or perhaps league. If you sign up for a coed or homosexual league, this is the way to get out and revel in yourself although making fresh friends.

Besides being a great type of exercise, social athletics can also provide a number of rewards for your mental health and health. These include peace, improved concentration, and better self-esteem.

7. Show up at a few spiritual events

If you are looking for someone who shares the religious beliefs, participating a few occurrences is a great way to meet persons. There are many conventions around the world that celebrate made use of and their values.

Attending some religious happenings can also be a smart way to expand your social circle and increase your chances of assembly your future loved one. Try participating a few of the incidents that your local church, synagogue, mosque, or perhaps temple website hosts.

main. Go on a destroy outing

Getting away from your rut is a great way to feel alive and reconnected with yourself. Whether it’s a regional tour, volunteering, or a microadventure with friends, putting your self out there will help you find your true own.

Last but not least, the best way to connect with your future other half is by being open focused enough to make an effort new things. Check out these tips and tricks to assist you do it!

9. Go on a regional tour

Community tours are a good way to learn more about the destination and discover what makes it unique. In addition they give you a likelihood to connect to the people who have live now there.

This can be especially helpful should you be looking to match your future significant other. A fresh great way to discover someone towards a more intimate establishing and will help you determine if they are the right person for you.

10. Require a00 solo outing

A single outing may be anything out of a art gallery hopping head to to a secluded spot for a candlelit evening meal or spa day. Just make sure it is the variety of of solo activity for you.

The best way to meet up with your future loved one is not necessarily through a formal dating company, but through social interactions that are mutually beneficial and fun.

Share →

Leave a Reply