Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The best way to ask a girl to become your girlfriend is not only about intimacy. She has to be impressed, and a little bit of organizing goes further in getting her a flutter.

One of the best ways to tug at an Hard anodized cookware woman is always to make sure she has some respect in your case. Make sure to demonstrate to her how much you value her family members. Also, become aware of her https://confettiskies.com/indian-bride/ food preferences. It’s not uncommon for an Asian youthful woman to get vegetarian, and you should want to know just before you take her out.

A fantastic dinner and a good bottle of wine isn’t the sole time you need fancy. Consider creating a little feelings lighting with your terrace to make her feel special. You can also try out the fresh fangled thought of lighting up her favorite drink. This is a great way to ask a lady to be your girlfriend, and a fun interim activity for the entire family.

http://1.bp.blogspot.com/-RVokKDc6r3o/TwYHH-XJSwI/AAAAAAAAFhM/hFGsAm-bLlc/s1600/pretty-woman-brown-dress.jpg

There’s no need to get up down to your local Asian taqueria, if that’s the type of venue you’re going for. Some ladies prefer to become left on it’s own while cusine with their families, especially if https://www.gamesradar.com/50-dating-tips-from-the-movies/ they’re a little self conscious.

Whilst it’s not likely the best way to inquire a girl to be in your bedroom, the following three ideas can be a ton of fun. They must keep you and her cheerful in the short term, and hopefully, permanent.

Share →

Leave a Reply