Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are looking for the best https://tellyupdatesonline.com/ VPN router to your home network, you need to understand what features you will need. Some of the features include ease of use, suitability, and price. You also need to make sure that you know what devices you are going to connect to the network.

Apart from speed and reliability, the very best VPN routers offer strong encryption and privacy coverage. You can choose from a variety of brands.

TP-Link Archer C2300 is a great entry-level model that offers excellent rates of speed and suitability with 5GHz devices. Besides, it includes a 2 . 5G WAN dock for compatibility with quickly fiber Internet connections. Moreover, it provides firewall and DNS leak secureness.

Asus RT-AC5300 is a good choice for anybody who is looking for a mid-range router. Their dual-core processor is capable of achieving a 1. 66Ghz rate, and it supports 8-band WiFi functionality. Moreover, it includes DD-WRT support for customization.

The NETGEAR Nighthawk RAX80 is a superb VPN router for your residence network. This kind of router facilitates MU-MIMO technology, which allows more than two units to communicate as well. Also, it is about with DNS leak defense and flame wall safeguard.

Synology RT2600ac is yet another great VPN router. Excellent powerful parental control feature and it covers a maximum of 3 thousand sq ft. In addition , excellent mesh choice, which means you can connect more than one router to raise coverage.

For business users, TP-Link Omada ER7206 is a good choice. It provides superb performance and it is compatible with the majority of VPN companies.

Share →

Leave a Reply