Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you are solitary and you have a hard time get together women, you might want to try online dating. This is certainly a fast and straightforward way to meet single females. You can produce a account on a internet dating site and start conntacting singles in the area.

https://i.pinimg.com/236x/85/4b/b3/854bb33549e1516880860c11628981bc.jpg

There are numerous places to go to meet solo women, sometimes are more common than https://www.wikihow.com/Win-a-Man’s-Heart-Online others. It is important to choose the best venue for your date. For example , if you are planning to go to a loud membership, don’t perform that. The team will not be the best place to assess the marriage spouse.

Another good destination to meet women of all ages is a chapel. Many people find appreciate connections at churches. Nevertheless , only some women will be religious. No matter, you can always get together in other faith based institutions in order to meet other singles.

Coffee shops are great place to satisfy single females. While coffee shops can be big chain stores, you can also find a mom-and-pop store nearby. Remember to see the room and make eye contact. A few women are self conscious and don’t wish to talk to strangers, but you can find some so, who are hot french women able to speak openly.

Sports golf clubs are good place to match single women. These are wonderful because you can make friends and find new friends in a pleasant environment.

Dog parks happen to be another good choice. Many persons like to provide their domestic pets to the park. You will be able in order to the ice and meet females while you are away with your dog.

Share →

Leave a Reply