Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

You might be thinking about whether you needs to be using astrology and online dating sites to find a potential spouse. Is easier, while zodiac can be an effective tool for finding the right person, it can also be a minefield. You need to use a well-thought-out approach and avoid any missteps.

http://4.bp.blogspot.com/_VIt42ZwDrR4/SRPTMi3genI/AAAAAAAABAc/sgqsKn2xqLM/s400/DIO+Spectrum+back.jpg

Astrology and online dating are not because new several people believe that. A lot of applications and websites concentrate on astrology, and can help you reduce the field and find the perfect partner. If you would like to use astrology to find a mate, you need to take the time to 3 ingredients . its advantages and disadvantages.

There are numerous advantages to using zodiac and online dating sites. For one thing, it might be an effective way to fulfill new comers, especially those using a similar zodiac sign. This can save a lot of time and energy and minimize the chances of being rejected. In addition , astrology and online dating are fun. Many lonely hearts don’t brain slightly help in selecting their recommended match.

While it’s a good idea to know which will zodiac sign you may have and what your compatibility is certainly, the actual using of astrology in online dating should be viewed as a final vacation resort. A few apps and websites, https://twodrifters.us/blog/complete-list-date-ideas-for-couples.html like Struck, provide matching tools depending on the customer’s birth chart. Other folks offer more general help on internet dating style.

One of the most extraordinary and fun astrology and online dating features can be described as zodiac-based matchmaking algorithm. It takes the user’s astrological information (such as indication, month and day of birth, and location of birth) and applies that to a complex algorithm to look for compatible suits. These methods compare dozens of factors to be able to create a meet. Using this device, you can reduce your options and eliminate those that undoubtedly are a waste of your energy.

A brand new app, introduced last summer time in three cities, uses astrology and online dating to look for compatible complements. The software analyzes the wearer’s birth graph and or, horoscope, and planetary positions inside the moon and sun to identify a number of suits. Not only does it provide you with a streamlined matchmaking encounter, it can also assist you to narrow down the list of prospective romantic associates.

Another option is to simply check out a site that delivers a free astrology reading. Various sites do this, however they won’t tell you which will signs are compatible with which. As a result, you may end up getting a lot of duds. However , a lot of sites perform a better job of showcasing the good and the bad.

Regardless of how you choose to go about it, astrology and online dating can be an excellent way in order to meet someone. Be sure you be honest and use commonsense, and you should manage to find a companion based on the variety of the zodiac and on line online dating services. And even you’re, you can still enjoy the experience. Besides, eurobridefinder.com/do-russian-women-like-american-men/ using zodiac and online dating services can be a great conversation starter!

Share →

Leave a Reply