Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Astrology and online dating can be quite a fun way to find your perfect partner. However , there are a few risks to consider. It can be best to apply common sense and seek expert advice.

Quite a few people may decline you because you were born under a zodiac sign that is antagónico with their have. This is not always the situation. You may also have to have a look at a variety of other factors.

If you are an Aries, for example , you might have a difficult time with internet dating. The sign may be temperamental and alter moods quickly. Therefore , you may well be tempted to pay attention to photos of the potential date and ignore their accurate personality.

https://st4.depositphotos.com/20827338/25808/i/1600/depositphotos_258088116-stock-photo-asia-woman-thai-style-dress.jpg

In addition to taking into consideration your personal personality, ensure that you look https://www.agetimes.co.uk/relationships/dating/how-to-break-the-ice-on-a-dating-app into your potential dates’ zodiac signs or symptoms. While you might be able eurobridefinder.com/spanish-brides/ to make a connection with a Pisces, you might have a problem with a Libra.

Aries may also be a great choice if you don’t brain taking some a chance to think about your potential night out. This will allow you to build a photo in your head in the ideal spouse.

While some astrologers believe that zodiac can lead to a far more successful via the internet relationship, others are suspicious. For instance , some professionals believe that using zodiac signs in online dating can easily cause prejudice.

Another advantage of astrology and online dating sites is the fact that you can narrow down your options and steer clear of rejection. This is particularly useful if you don’t prefer to squander a lot of time about someone who merely right for you.

Share →

Leave a Reply