Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A small wedding can easily feel like an intimate dream, and it can be a good way to save money. Using a smaller guests list, you could have more creative flexibility and spend your budget on the distributors you want without worrying regarding overspending or perhaps having to trim corners consist of areas.

The first step to planning a little wedding is always to determine how various guests you want. This will help to you focus your invitee list and offer you a good idea of how very much space you’ll need at your location.

Once you’ve got your visitor list figured away, it’s time for you to start working on wedding and reception budget. This will become based on design for your wedding, the amount of guests occur to be inviting and just how much you have enough money to spend on each of your aspect of the day.

You’ll also need to select a location that’s the proper size to your guest list and can create https://mail-order-bride.info/slavic-brides/poland/ an atmosphere you’re here comfortable with. Too large, and you’ll look and feel crammed in; too small , and and it will be challenging to create a cozy space.

More unorthadox methods of funding when choosing a place for your wedding ceremony and pick a spot that is definitely certainly not normally associated with big wedding ceremonies. Whether it is a museum or park, these spaces can be a smart way to make your small wedding completely unique and seductive.

Should your guests adore to eat, you may have got a potluck lunch with regards to the reception that allows everyone to bring their favorite dish to share. This is sometimes a fun method to let your household and friends get acquainted with each other better while enjoying a common food!

For a even more casual look and feel, consider setting up couches and big adjustable rate mortgage chairs in a huge area to your guests to sit down and mingle. This can help build a space absolutely comfortable for everyone besides making for delightful photos!

Another thing to keep in mind when planning a small marriage ceremony is always to remember that from is about you, and not about the other people in attendance. Getting a large guest list can lead to sense overwhelmed and stressed out, thus take a deep breath prior to starting thinking about just how you’re going to manage all of your friends on your wedding day.

Lots of people may find it tough to understand how come you aren’t welcoming these to your tiny wedding, hence be company with yourself and stick to the guidelines of the invitation. For example , is not going to invite anyone get only found once or twice during the past year or perhaps who has a huge of close friends that they’d like to find out at https://comnet-cni.com/relationship-advice-with-regards-to-wife-how-to-make-your-spouse-feel-good-about-you your wedding.

The guests list should be a personal decision and the one that you and your spouse should have a seat and talk about. It’s important to be honest with yourself and your partners regarding who you want in your small marriage ceremony so you can be sure to include the most crucial people inside your life.

A small wedding is a great approach to have a remarkable and loving event, nonetheless it’s no easy accomplishment. A good idea is usually to ask your friends and relations to help you prepare yourself the details of your wedding.

Share →

Leave a Reply