Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

IoT equipment are becoming increasingly integrated into our day to day lives, but they’re also controlled by cybersecurity problems. It’s no secret that they’re vulnerable to hackers and data breaches, so it’s significant to know ways to protect them.

Probably the most effective ways to secure an IoT device is by using an malware. Not only may these programs keep cyber criminals out, nonetheless they can also help monitor network activity.

Another good idea should be to set up a virtual LAN to separate your IoT units from your main network. This can prevent data breaches by isolating these people from the main network.

Moreover to ensuring that your IoT devices will be protected right from malware, you might like to consider utilizing a two-factor authentication solution. This might involve one more password, security concerns, or confirmation codes.

While these tools could actually help protect the IoT, it has the not a substitute for regular maintenance. If your products are inclined, it’s important to identify and fix the problem right away.

When you are a business owner, you may be wanting to know how to get one of the most out http://net-software.info/video-editing-software-recommendations of your IoT. These devices will help your company improve decision-making and customer service. Nevertheless , they also cause a threat to your business.

Hackers can use connected equipment to snoop on your personal information and reroute traffic to fraudulent websites. You’ll need to carefully look at your privacy coverages and ensure that you’re most likely not granting access to hypersensitive information.

As with any product, you’ll need to keep an eye ball out for one or two warning signs. Band width issues, electricity usage, and other common problems are all possible signals that your device seems to have recently been compromised.

Share →

Leave a Reply