Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re careful online — keeping your software recent, using strong passwords remaining away from phishing sites www.brightsoftwarepro.com/avast-antivirus-review and ransomware, for example — you shouldn’t acquire infected simply by most viruses. Nevertheless there’s nonetheless a risk, and obtaining the right anti virus software is essential.

When choosing an antivirus, make certain it has large malware cover rates and doesn’t tax your whole body resources a lot. Also, try to find extra features, like a VPN, password manager and parental controls. Several brands present these as part of their software applications, while others requirement extra your children.

AVG Anti-virus is an easy-to-use and affordable alternative that’s good for beginners to AV. It has excellent spy ware detection prices and a pleasant user interface designed for both Home windows and macOS computer systems. It also has some decent extra features, say for example a VPN and a password manager, and it provides a fantastic mobile application.

Bitdefender may be TechRadar’s master of the wedding ring for a few years today and that continues to make an impression. It offers watertight security equipment and various kinds of extra features, together with a VPN, username and password manager, dark web scanning, a device finder and LifeLock identity fraud protection. Its only downside is that it may bog down your system during complete scans, although most of its competitors suffers from equivalent issues.

Share →

Leave a Reply