Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A contamination is a great unwanted application that can damage your PC, or simply steal your identity. The very best antivirus courses will detect, remove, and protect your system from hazardous viruses.

Norton has an remarkable https://cultofpc.net/how-to-get-best-free-vpn-for-torrenting list of digital proper protection services to keep your PC and Mac safe. It offers malware and anti-phishing protection, in addition to a VPN. You can even protect the business with Norton’s security alternatives.

Airo Malware is a macOS application that performs well at both performance and malware testing. In addition, it has a decent design and user interface. Yet , it is not maintained other systems.

TotalAV is another great decision for those aiming to protect the computers and devices. It truly is available in a no cost version and also a paid out version. This antivirus is extremely easy to install and operate. Excellent good variety of features and is also extremely reliable.

Airo is one of the better antivirus applications on the market, and it has a wonderful security reader. However , this lacks several other beneficial features.

AVG is another antivirus that is user friendly. It has a fire wall and a malware scanner that can be configured want. There is also a cellular app to keep your phone safeguarded. In addition to this, the business has a wonderful support crew.

Ad-Aware is yet another worthy option. This is a course that remnants keystrokes, and will show you what websites are definitely the most dangerous.

Share →

Leave a Reply