Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Antivirus internet protection is a fantastic way to shield your level of privacy and devices from site here malicious computer software. It can detect, remove, and block spyware and. Some anti virus products present features just like email protection, spam coverage, and phishing protection.

The Internet includes opened up new ways for hackers to strike our personal data and economical accounts. Malware have become one of the common varieties of cybercriminals’ goes for. Many modern malware are loaned by lawbreaker organizations. They might be downloaded by hidden UNIVERSAL SERIAL BUS drives, dubious site attachments, or e-mails.

The present day’s antivirus products make use of deep learning algorithms to guard your laptop or computer. They evaluate the behavior of your programs, which include instant communications, and other operating-system vulnerabilities. Additionally, they look after your PC coming from phishing, spyware, and ransomware.

Before the creation of antivirus application, the only method to stop a anti-virus was to remove that. However , it was not always as simple as that. In the 1980s, viruses spread online when ever users started creating an online business more often. Subsequently, the creators of the 1st viruses needed to modify their very own intent.

In the 1990s, the Computer Antivirus Exploration Organization was created. This number of professionals included Alan Solomon, Dmitry Gryaznov, and Expense Raiu.

These individuals began writing “metamorphic” viruses that encrypt parts of themselves. Their objective was to avoid matching the signatures with their malware.

After that, the sector has evolved to add other threats. Malware happens to be written by analysts and beginners. Cybercriminals keep improve their options for delivering malware.

Share →

Leave a Reply