Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Online dating may have different advantages. 2 weeks . good way to meet up with new people, develop your social circle, and help you find a mate. But it surely can also have got its pitfalls.

When it comes to online dating services, it’s important to ensure you’re jdate reviews actually getting together with someone you will absolutely attracted to. The ultimate way to do that is usually to have a set of expectations and be all set to commit to whatever it takes to make that happen.

Receiving the chance to hold out and chat with your potential https://sixtyandme.com/dating-after-60-real-world-dating-advice-for-older-women/ mate in real life definitely always a realistic option. Yet , you can still take advantage of your time and energy through the use of an online dating service.

https://foreign-brides.net/images/99-1596138856125.jpg

As you start to explore your options, you’ll begin to find that there are a variety of different approaches to engage in online dating. For example , you are able to sign up for a website that allows you to browse profiles and see which ones interest you. Additionally , you can get in touch with someone by email or instantaneous messaging. This type of interaction can be especially useful for people that live in considerably flung areas.

There are many other benefits of online dating too. For example , it could give you a perception of basic safety. Because you are not putting up with face-to-face relationships, you will absolutely less likely to deal with denial. Also you can have a little bit fun, too.

One of the most significant advantages of online dating is the fact you’ll get to meet up with a greater number of potential matches. Therefore you can “shop” for a meet, which can be a reliable and effective way to increase the odds of acquiring a mate.

Share →

Leave a Reply